هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

تنگه رغز

شهر مبدا (محل حرکت)
شیراز
تاریخ
۲۹ الی ۳۰ خرداد
ساعت
۰۳:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
250,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

7:00


لوازم مورد نیاز
هارنس جلیقه هشتی کارابین وتسوت

tange_raghez

تلفن تماس : 09374857849


دیدگاه‌ها