هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

تنگه رغز

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۳ الی ۱۶ مرداد
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
650,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

٠

↔ مسافت پیمایش

km

١٦


  •  


لوازم مورد نیاز
كليه لوازم دره نوردي كه درصورت نياز كرايه داده ميشود

استار كنيون

تلفن تماس : 09197279606


دیدگاه‌ها