هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تنگ خرم ناز

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۰ الی ۱۱ مرداد
ساعت
۱۴:۳۰
مهلت ثبت نام
۹ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
550,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

7

برنامه ۱/۵ روزه تنگ خرم ناز


زمان حرکت پنجشنبه ۹۸/۵/۱۰ ساعت ۱۴:۴۵


زمان برگشت ۹۸/۵/۱۱


لوازم مورد نیاز
چادر،کیسه خواب یا پتو مسافرتی

همای طبیعت پارس

تلفن تماس : ۰۹۳۷۸۷۱۳۶۵۲


دیدگاه‌ها