هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تنگ مهریان یاسوج

شهر مبدا (محل حرکت)
جهرم
تاریخ
۳ الی ۴ مرداد
ساعت
۲۳:۳۰
مهلت ثبت نام
۳ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
78,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2380

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

24:

یک روزخوب وشاد رادرطبیعتی بی نظیرباماهمراه شوید،رودخانه وکوه وجنگل.


لوازم مورد نیاز
صبحانه،ناهار،کفش ولباس مناسب


دیدگاه‌ها