هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تنگ مهکویه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۰ آبان
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۹ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
490,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:30

محل سوارشدن به اتوبوس :جهرم.میدان چمران . روبروی نیروی انتظامی.


شماره تماس ۰۹۱۷۷۹۱۶۶۲۴محمدرسول نیک نهاد


لوازم مورد نیاز
صبحانه . ناهار. آب.زیرانداز. کلاه آفتابگیر.کفش مناسب. کوله سبک


دیدگاه‌ها