هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تورقلعه و پل دخترمیانه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۷ دی
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ دی ۱۳۹۷
مبلغ
38,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1600

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

08:00

یک توریک روزه مفرح بامسئولیت گردشگری اوبا توریسم 


اخذمجوزهای لازم از محیطزیست جهت بازدید و تجرای تور 


لوازم مورد نیاز
لباس گرم دستکش یک وعده نهار کفش مناسب پانچو یا بارانی
لبخندشما گرمی بخش محفل دوستانه ماخواهدبود


دیدگاه‌ها