هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تور دو روزه جنگل ابر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۶ الی ۲۷ مهر
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۵ مهر ۱۳۹۸
مبلغ
30,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

نیست

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

48:00


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی

همنوردآزاد

تلفن تماس : ۰۹۱۹۴۲۶۹۱۲۶


دیدگاه‌ها