هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تور کویر مصر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۱ الی ۱۳ دی
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۰ دی ۱۳۹۸
مبلغ
270,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

نیست

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

48:


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی

همنوردآزاد

تلفن تماس : ۰۹۱۹۴۲۶۹۱۲۶


دیدگاه‌ها