هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تور3 روزه خوزستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۸ الی ۱۱ بهمن
ساعت
۲۱:۰۰
مهلت ثبت نام
۷ بهمن ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
20 نفر
مبلغ
355,000 تومان
ثبت نام در برنامه
▴ ارتفاع

m

100

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

75:00


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی

همنوردآزاد

تلفن تماس : ۰۹۱۹۴۲۶۹۱۲۶


دیدگاه‌ها