هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

توچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۹ اردیبهشت
ساعت
۱۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1700

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

4:00

برنامه ی تمرینی 


هر دوشنبه از پارکینگ تا ایستگاه دوم


لوازم مورد نیاز
کفش کوه
یک وعده غذای سبک

گروه کوهنوردی تهران

تلفن تماس : ۰۹۳۸۶۲۷۷۳۶۶


دیدگاه‌ها