هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

توچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۹ اردیبهشت
ساعت
۱۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1700

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

4:00

برنامه ی تمرینی 


هر دوشنبه از پارکینگ تا ایستگاه دوم

لوازم مورد نیاز
کفش کوه
یک وعده غذای سبک
کوهنوردی تهران
تلفن تماس : ۰۹۳۶۳۳۱۸۱۳۸