هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

جشن چهارشنبه سوری و جشن روزپدر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۸ اسفند
ساعت
۱۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ اسفند ۱۳۹۷
ظرفیت باقی مانده
2 نفر
مبلغ
69,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

جشن چهارشنبه سوری و روز پدر راباماباشید.


جشن وپایکوبی درباغ رستوران نزدیک دوکوهک،


موسیقی


اجیل و شیرینی


شام(زرشک پلو بامرغ،سالاد،نوشابه)


آتیش بازی و فشفشه بازی


باماباشید و خوش باشید.


لوازم مورد نیاز
لبخند
یک دل شاااااد

پرچین

تلفن تماس : ۰۹۰۲۹۱۷۶۳۲۱


دیدگاه‌ها