هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

جنگل مکیدی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۰ آبان
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۸ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
40,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

10


لوازم مورد نیاز
√توکل بخدا
√سلامت جسمی و روانی
√رعایت اساسنامه و مقررات گروه
√کارت بیمه ورزشی
تجهیزات ضروری کوهپیمایی
√صبحانه
√ناهار

یاماج تبریز

تلفن تماس : 09106898164


دیدگاه‌ها