هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

جنگل و کلیسای تاریخی ناپشته

تاریخ
25 آبان
ساعت
05:00
مهلت ثبت نام
23 آبان 1397
مبلغ
40,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1500

↔ مسافت پیمایش

km

6

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:00

توریک روزه جنگل نوردی
لوازم مورد نیاز
لباس گرم یک وعده غدایی برای ناهار کوله کفش دوربین عکاسی و لوازم شخصی
ویک لبخندگرم برای گرمی بخشی به جمع دوستانه ما