آسان

جنگل و کلیسای تاریخی ناپشته

تاریخ
۲۵ آبان
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ آبان ۱۳۹۷
مبلغ
40,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1500

↔ مسافت پیمایش

km

6

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:00

توریک روزه جنگل نوردی

لوازم مورد نیاز
لباس گرم یک وعده غدایی برای ناهار کوله کفش دوربین عکاسی و لوازم شخصی
ویک لبخندگرم برای گرمی بخشی به جمع دوستانه ما

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.