هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

جنگل پلکانی کلاله

تاریخ
25 خرداد
ساعت
05:00
مهلت ثبت نام
22 خرداد 1397
مبلغ
230,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

900

↔ مسافت پیمایش

km

4.5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

13:00

سرپرست برنامه : لاله اذری رودسری
مکان حرکت : گرگان - خیابان ۵ آذر - رو به روی فرمانداری گرگان (ابتدای کوی ویلا)

شماره مسئول ثبت نام :
09397716918
www.t.me/laleh_bazari
لوازم مورد نیاز
-