هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

خالد نبی

شهر مبدا (محل حرکت)
نیشابور
تاریخ
۴ الی ۶ اردیبهشت
ساعت
۲۲:۳۰
مهلت ثبت نام
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
470,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

70

لوازم مورد نیاز
کیسه خواب یا پتو
آوان
تلفن تماس : 09012311480