هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

خط الراس مرکزی دنا

شهر مبدا (محل حرکت)
سمیرم
تاریخ
۳۰ الی ۳۱ خرداد
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4100

↔ مسافت پیمایش

km

40

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

16:00

خط الراس مرکزی دنا از گردنه بیژن بزرگ شروع شده و تا قله مورگل در روستای زیبای خفر سمیرم امتداد دارد.


لوازم مورد نیاز
۱-کوله مناسب برنامه ۲ روزه
۲-کفش مناسب
۳-کلنگ
۴-هدلامپ
۵-طنابچه انفرادی
۶-لباس مناسب فصل
۷-وعدهای غذایی برنامه
۸-آمادگی جسمانی مناسب


دیدگاه‌ها