هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

خط الراس هرزه کوهها

تاریخ
۲۳ شهریور
ساعت
۰۳:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۱ شهریور ۱۳۹۷
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4200

↔ مسافت پیمایش

km

30

برنامه سنگین کوهنوردی شامل مسافت طولانی از دره دریوک تا دره ابنیک قسمتهایی بصورت دست بسنگی و حضور افراد انتخابی

لوازم مورد نیاز
لباس تابستانه طناب انفرادی اب و خوراک کافی و توانایی بسیار بالا

خط الراس

تلفن تماس : ۸۸۶۵۱۳۷۲