هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دربند ــ شیرپلا

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۵ مرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
8,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3200

↔ مسافت پیمایش

km

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

9:30

ساعت ۶ از دربند به سمت شیرپلا خواهیم رفت


و از سمت دره اسون برمیگردیم


لوازم مورد نیاز
کوله
کفش
صبحانه
ناهار

گروه کوهنوردی تهران

تلفن تماس : 09126865087


دیدگاه‌ها