هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دره زمان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۸ تیر
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
89,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

4

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

18:00

مبلغ ۸۹ هزار تومان 


حرکت از کرج و تهران


صبحانه عصرانه بیمه اتوبوس توریستی و...


اطلاعات بیشتر در 


@afra_tourismm


لوازم مورد نیاز
یک وعده ناهار سبک،کفش یا صندل مناسب رودخانه،زیرانداز انفرادی


دیدگاه‌ها