هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دره نوردی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۱ الی ۲۵ بهمن
ساعت
۰۷:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
کوله پشتی، کیسه خواب، داروهای شخصی، کفش مناسب پیاده روی در شن، کلاه کاسکت، وت سوت، هارنس دره نوردی، تجهیزات انفرادی

اریوبرزن_دنا

تلفن تماس : ۰۹۱۷۴۲۲۶۵۰۰


دیدگاه‌ها