هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دره پیمایی و کوهپیمایی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۷ الی ۸ تیر
ساعت
۰۲:۳۰
مهلت ثبت نام
۶ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
500,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
جلیقه،کاسکت(دوچرخه،اسکیت)

همای طبیعت پارس

تلفن تماس : ۰۹۳۷۸۷۱۳۶۵۲


دیدگاه‌ها