هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

درکه ـ جنگل کارا

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۲۴ خرداد
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
5,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1400

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

9:00

ساعت ۷ صبح از میدان درکه به سمت جنگل کارا خواهیم رفت


و قبل از ساعت ۴ عصر هم تهرانیم


لوازم مورد نیاز
کوله
کفش
صبحانه و نهار

گروه کوهنوردی تهران

تلفن تماس : ۰۹۳۸۶۲۷۷۳۶۶


دیدگاه‌ها