هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

درکه ـ پلنگچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۱ تیر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۰ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
8,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2800

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:30

ساعت ۷ صبح از درکه به سمت پلنگچال خواهیم رفت و در کنار رودخانه دورهمی شاد و معارفه اعضا رو خواهیم داشت و بعد از خوردن چایی و ناهار به سمت پایین خواهیم برگشت و قبل از ساعت ۴ میدان درکه خواهیم بود


لوازم مورد نیاز
کوله
کفش
صبحانه
ناهار سبک
آب

گروه کوهنوردی تهران

تلفن تماس : ۰۹۳۸۶۲۷۷۳۶۶


دیدگاه‌ها