متوسط

درکه پلنگچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳۱ مرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۰ مرداد ۱۳۹۹
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

❇ این برنامه دوستانه می باشد و مسئولیت هر فرد بر عهده خودش میباشد.❇ همکاری با اعضای گروه الزامیست.❇ مصرف هر گونه مشروبات الکلی در برنامه های گروه ممنوع میباشد.❇ دوستانی که حوصله ی حرکت گروهی و منظم را ندارند لطفا در برنامه ها شرکت نکنند.❇ اطلاعات بیشتر و لوکیشن محل تجمع در گروه موقت برای اعضایی که ثبت نام کرده اند اعلام‌ می گردد.


لوازم مورد نیاز
کفش کوهنوردی، آب، تجهیزات زمستان و مناسب فصل، تغذیه مدت برنامه، خوراکی

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.