هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

دریاچه نئور به سوباتان

تاریخ
۲۴ الی ۲۵ خرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
160,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2700

↔ مسافت پیمایش

km

21

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

15:00

تلفن هماهنگی
0916 362 3899 محسن مافی
0916 850 3551 مصطفی حیدری
لوازم مورد نیاز
-