هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

دریاچه نئور به سوباتان

تاریخ
24 خرداد  الی  25 خرداد
ساعت
05:00
مهلت ثبت نام
22 خرداد 1397
مبلغ
160,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2700

↔ مسافت پیمایش

km

21

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

15:00

تلفن هماهنگی
0916 362 3899 محسن مافی
0916 850 3551 مصطفی حیدری
لوازم مورد نیاز
-