هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دماوند جبهه جنوبی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۶ الی ۲۸ تیر
ساعت
۱۳:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۳ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
250,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

خدمات تور:


ایاب و ذهاب قم به پلور و بالعکس


اجاره پاترول برای انتقال از پلور به ایستگاه اول مسجد صاحب الزمان عج و بالعکس


ورودیه محدوده قله، و پارکینگ


لیدر مجرب در تمای مراحل صعود با تجربه بیش از 40 صعود موفق به قله دماوند.


هزینه حمل بار توسط قاطر به عهده خود افراد هست.


لوازم مورد نیاز
توضیحات مربوط به تجهیزات در گروه موقت برنامه در پیام رسان سروش

باشگاه عالیان

تلفن تماس : 09192533295/09191710


دیدگاه‌ها