هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دوره آبشار یخی آقایان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۹ الی ۱۱ بهمن
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۸ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
350,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
کلاه، طناب، کرامپون، اسلینگ-هارنس، هارنس، کارابین پیچ، لوازم شخصی، پیچ یخ، تبر یخ، کوئیک درا


دیدگاه‌ها