هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره آموزشی غار پیمایی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۴ الی ۲۵ مرداد
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
هلمت، چراغ پیشانی، لباس مناسب

اسپروز

تلفن تماس : ۰۹۱۶۲۸۴۴۱۷۶


دیدگاه‌ها