هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره آموزش پزشکی کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲ الی ۳ آبان
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
90,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

شهرستانيهاي عزيز نگران اسكان و شب ماني نباشند


كلاسي از رئيس انجمن پزشكي كوهستان


رئيس كار گروه جستجو و نجات فدراسيون كوهنوردي


آقاي دكتر
حميد مساعديان
نويسنده كتاب :
پزشكي كوهستانكوهنوردان عزيز لطفا اين كلاس را جدي بگيريد و در اين كلاس با ارزش شركت كنيدكلاسهاي ما همگي با تعرفه دولتي و مصوب فدراسيون كوهنوردي انجام ميشود


تماس بگيريد مشاوره كنيدپاسخگو شما هستم
نگران نباش تماس بگير


لوازم مورد نیاز
قلم-کاغذ


دیدگاه‌ها