هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره جی پی اس

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۶ الی ۲۷ دی
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ دی ۱۳۹۸
مبلغ
120,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

این دوره کار تخصصی با جی پی اس است


لوازم مورد نیاز
جی پی اس


دیدگاه‌ها