هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره مبانی جستجو

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ الی ۵ مهر
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
10 نفر
مبلغ
120,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0000

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:00


لوازم مورد نیاز
موارد یادداشت و لباس نناسب برای طبیعت گردی


دیدگاه‌ها