هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره مبانی حفظ محیط زیست کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۵ مهر
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
30 نفر
مبلغ
80,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

--


لوازم مورد نیاز
--


دیدگاه‌ها