هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دوره مبانی نجات در برف(بهمن شناسی)

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۹ الی ۲۰ دی
ساعت
۰۷:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۵ دی ۱۳۹۸
مبلغ
160,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3500

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

16:00


لوازم مورد نیاز
۱- کفش مناسب، ۲- لباس مناسب فصل، ۳- کلنگ کوهنوردی، ۴- باتوم کوهنوردی، ۵- بیل برف، ۶- میل سونداژ، ۷- نوشت افزاد


دیدگاه‌ها