هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دوره مقدماتی سنگنوردی (آقایان)

تاریخ
۱۳ الی ۱۵ تیر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۱ تیر ۱۳۹۷
مبلغ
190,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2650

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

24:00

با مدرک رسمی از فدراسیون کوهنوردی

09122878986 - 09354648861
02144376846
لوازم مورد نیاز
-