هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دوره نجات غار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱ الی ۳ آبان
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ مهر ۱۳۹۸
مبلغ
250,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

0

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

00:00

دوره سه روزه نجات در غار پیشنیاز پیشرفته غارنوردی


لوازم مورد نیاز
ست کامل غارنوردی و تجهیزات کلاس

باشگاه سپهر فارسان

تلفن تماس : 09133845823


دیدگاه‌ها