هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره نجات فنی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۶ الی ۱۷ آبان
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۵ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
250,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
کلاه سنگنوردی، هارنس ، کرول ، تروس ، یومار ، گری گری


دیدگاه‌ها