هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

دوره نجات فنی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۸ الی ۲۹ آذر
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ آذر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
4 نفر
مبلغ
250,000 تومان
ثبت نام در برنامه

دوره نجات فنی، پیش نیاز پیشرفته سنگنوردی


لوازم مورد نیاز
تجهیزات

باشگاه کوهنوردی کهرام

تلفن تماس : 0933436874


دیدگاه‌ها