هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

دوره نجات فنی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۸ الی ۱۹ شهریور
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۶ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
250,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
کلاه سنگنوردی
هارنس سنگنوردی
کرول و تروس
یومار
دم گاوی
کاربین پیچ
گری گری


دیدگاه‌ها