هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره نجات فنی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲ الی ۳ آبان
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱ آبان ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
5 نفر
مبلغ
250,000 تومان
ثبت نام در برنامه

لوازم مورد نیاز
کلاه سنگنوردی، هارنس سنگنوردی، کرول، تروس ، گری گری ، دم گاوی ، کارابین 5 عدد


دیدگاه‌ها