هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره نقشه خوانى و كار با قطبنما

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳ الی ۴ بهمن
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
140,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
قطب نما، لوازم نوشت افزار


دیدگاه‌ها