هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره نقشه خوانی و کار با قطبنما

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۲ الی ۲۳ اسفند
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۱ اسفند ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
12 نفر
مبلغ
140,000 تومان
ثبت نام در برنامه

لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی، لباس گرم، لوازم نوشت افزار، کفش منایب کوهنوردی، قطبنما


دیدگاه‌ها