هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۳ الی ۲۴ آبان
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۷ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
120,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
.


دیدگاه‌ها