هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۱ الی ۱۲ مهر
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۰ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
5 نفر
مبلغ
140,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
قطب نما
نقاله
خط کش
نوشت افزار


دیدگاه‌ها