هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۸ الی ۱۹ مهر
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۷ مهر ۱۳۹۸
مبلغ
140,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
قطب نما، نقاله ، خط کش ، نوشت افزار


دیدگاه‌ها