هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره هواشناسى كوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ بهمن
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ بهمن ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
30 نفر
مبلغ
100,000 تومان
ثبت نام در برنامه

لوازم مورد نیاز
لوازم نوشت افزار


دیدگاه‌ها