هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره هواشناسی کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۹ اسفند
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۸ اسفند ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
30 نفر
مبلغ
100,000 تومان
ثبت نام در برنامه

لوازم مورد نیاز
لوازم نوشت افزار


دیدگاه‌ها