هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره هواشناسی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۹ مهر
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۸ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
5 نفر
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0000

↔ مسافت پیمایش

km

00

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00


لوازم مورد نیاز
قلم و کاغذ


دیدگاه‌ها