هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره پزشکی کوهستان (آقایان - بانوان)

تاریخ
۷ الی ۸ تیر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
80,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

0

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

16:00

مدرس : دکتر جبرئیل شعربافی

شماره کارت جهت واریز دوره
5892-1010-2623-9760
امیر سالمی

تلفن تماس :
09904140200

لوازم مورد نیاز
-

باشگاه آلپ تبریز

تلفن تماس : 09904140200