هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره کارآموزی سنگنوردی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۶ الی ۲۸ تیر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ تیر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
6 نفر
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.

مورخ 26 الی 28 تیر ماه


لوازم مورد نیاز
تجهیزات سنگنوردی


دیدگاه‌ها