هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره کارآموزی کوهپیمایی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۶ الی ۸ شهریور
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۴ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
120,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:00

برگزاری در ورسک


همراه با خوابگاه رایگان


لوازم مورد نیاز
کدش و پوشاك مناسب، لوازم فنی مورد نیاز، کوله پشتی، قمقه آب ، عینک و کلاه آفتابی، طناب انفرادی (طناب قطر 7میلیمتر
به طول 6متر)، باتون کوه پیمایی، تغذیه و نوشت افزار


دیدگاه‌ها